Ten Sing

Ten Sing er et kristent ungdomsarbeid som blir drevet av, for og med ungdom. Gjennom ulike kreative uttrykksformer som sang, dans, drama, band og digitalt innhold, skaper medlemmene i Ten Sing sitt eget arbeid, på sine egne premisser. Det finnes Ten Sing grupper i mange land. Tyngdepunktet er i Norge og Europa, men det finnes også grupper i Afrika og Asia.

Ten Sing Arctic

I tillegg til å være en folkehøgskolelinje er Ten Sing Arctic et ettåringsprogram i Norges KFUK-KFUM. Formålet er å være til inspirasjon og å engasjere Ten Sing`ere i Nord-Norge, Russland og andre steder vi besøker. Gjennom å delta på Ten Sing Arctic får du den øverste ledertreningen i Norges KFUK-KFUM. Når du reiser rundt i Norge og i utlandet er du ambassadør for Norges KFUK-KFUM.

Formålet til Ten Sing Arctic er å utvikle unge ledere, medvirke til utbredelse av Ten Sing som metode i ungdomsarbeid og dessuten være en ressurs for KFUK-KFUMs barne- og ungdomsarbeid i Nord Norge på generell basis. Ten Sing Arctic skal bidra til å styrke ungdoms posisjon, ytringsmulighet, mulighet til å påvirke egen situasjon og utfordre til ungt engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt.

Ten Sing Arctic reiser på en stor utenlandstur sammen. Med den trans-sibirske jernbanen reiser vi gjennom Russland og inn i Kina. På denne turen gjør vi flere stopp blant våre samarbeidspartnere i Russland. Vi utveksler ideer rundt Ten Sing, holder seminarer i kreativt ungdomsarbeid og jobber aktivt med å sette demokrati på dagsorden for ungdommene vi møter. På den flere dager lange togturen blir du godt kjent med de andre i gruppa og med deg selv.

På Ten Sing Arctic får du muligheten til å utvikle deg som Ten Sing`er, som menneske og som leder. Du får erfaring i praktisk gruppearbeid og blir utfordret til å måtte ta avgjørelser og handle på sparket. I Ten Sing Arctic har vi fokus på å skape de nære relasjonene med Ten Sing-grupper og med andre Ten Sing`ere. Som enhver Ten Sing-gruppe vil vi sammen skape en scenisk presentasjon, men fokuset ligger i å fordype deg i Ten Sing som metode. En kombinasjon av undervisning, individuell oppfølging og praksis sikrer at dette blir et utfordrende år som du kommer til å huske og som du vil lære av livet ut.