Tøffe tider for Filippinenes urfolk

  Bildet viser Kerlan Fanagel – leder av Pasaka – SMR, en sammenslutning av over 300 urfolksgrupper i det sørlige Filippinene. Fanagel besøkte skolen vår i februar 2017. I denne artikkelen uttrykker Fanagel stor uro og bekrymring for de systematiske overgrep som Filippinenes urfolk blir utsatt for av landets myndigheter. DUTERTE CAST DARK SHADOW ON…