Astri er utdannet vernepleier og er linjelærer på Aktivt friluftsliv og Botrening. Det passer veldig bra fordi hun er ei dame som elsker å være ute og å være i aktivitet. Hun sitter sjeldent i ro for å si det sånn. Hun har massevis av overskudd og tar ikke bare godt vare på våre kjære…

Miljøterapeut - vikar

Lærer. Aktiv! Fritid -Botrening. Spania

Kerstin er nytilsatt ved skolen, dvs hun begynner som lærer for skolens Aktiv-linje høsten 2018. Kerstin har tildigere vært både elev og stipendiat ved Valdres folkehøgskole. Hun har drevet med turn og akrobatikk, og elsker å være aktiv ute i naturen. Kerstin er utdannet fysiotrerapeut fra Høgskolen i Bergen.

Miljøterapeut

Miriam Fjelldahl er utdannet barnevernspedagog. Hun er ansatt som miljøterapeut og sosialfaglig leder ved skolen. Inn under hennes ansvar inngår bl.a. oppfølging og tilrettelegging av skolens tilbud til elever med ulike former for hjelpebehov, samt koordinering i forhold til vergetjeneste,  kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste mm.

Lærer foto/friluftsliv + klatring og turliv

Lars Asp er lærer på Klatring/Turliv. Han startet å jobbe Folkehøgskolen Nord-Norge i Februar 2017 etter å drevet med klatring og friluftsliv rundt om i Norge og den store verden.  

Lærer Ten Sing Arctic

Kontakt Skolen

Hilde Warberg

Miljøassistent

Hilde Warberg er bosatt på Evenskjer. Hun begynte å jobbe på Soltun i 2003 som kjøkkenassistent. I 2011 gikk hun over til å jobbe 50% som kjøkkenassistent og 50%  miljøassistent. Fra 2014 til 2016 har hun jobbet 100% som miljøassistent. Siden høsten 2016 har hun jobbet både som miljøassistent og personlig assistent. Kontakt Hilde

Tore Berntsen

Vaktmesterass.

Ytterligere informasjon om Tore kommer. Kontakt Tore

Dag Erik Larssen

Vaktmester

Ytterligere informasjon om Dag Erik kommer. Kontakt Dag Erik