Lars Asp er lærer på Klatring/Turliv.
Han startet å jobbe Folkehøgskolen Nord-Norge i Februar 2017 etter å drevet med klatring og friluftsliv rundt om i Norge og den store verden.