Rolf Steffensen

Rektor

Torill E. Forsaa

Kontorleder

Heidi Ness

Lærer, Backpack Surprise

Øyvind Hanssen

Lærer, Backpack Surprise

Tommy Simonsen

Lærer, Arctic Lights

Kristine Morton

Lærer, Backpack Surprise

Martin N. Svendsen

Lærer

Bernt E. Alstadsæter

Lærer, Backpack Surprise

Arne Rydning

Lærer XtremSport – Sør-Afrika

Ommund Rolfsen

Kortkurs / Valgfag

Sverre Haugland

Lærer Aktiv. Fritid. Botrening

Stine Molund

Prorektor

May-Tove Husmo

Kjøkken

Ragnhild Warberg

Kjøkken

Monika Hanssen

Kjøkken

Dag E. Larssen

Vaktmester

Tore Berntsen

Vaktmesterass.

Hilde Warberg

Miljøassistent

Lærerstilling for Ten Sing Arctic er nettopp utlyst. Søknadsfrist 28.02.17.

Ten Sing

Lars Andreas Asp

Vikarlærer foto/friluftsliv

Uffe Rudebeck

Lærer Backpack Surprise

Miriam Fjelldahl

Miljøterapeut

Vacant Position