How much does a year at our school cost, and much are you expected to pay?

Register fee                                           NoK   2 000

Board and lodging                                 NoK 65 000

Administration and other costs              NoK 14 000

Teaching and travelling                         NoK 39 000

Total costs                                           NoK 120 000

All students in this class will receive a scholarship that covers all expences.

Stipend og lån:

Du kan søke om støtte fra Lånekassen for å gå på folkehøgskole. Du kan sende søknad så snart du har fått bekreftet plass på skolen.

For mer informasjon gå til lånekassens nettsider.

En del kommuner og fylker har egne stipendordninger.

Funksjonshemmede elever kan på visse vilkår søke om å få dekket sine utgifter som attføring. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for nærmere informasjon.

Du må være fylt 18 år innen årsskiftet i skoleåret.