Hva koster et år på Klatring og Turliv?

Innmeldingspenger       kr   2000

Oppholdspenger           kr 65 000

Felleskostnad                kr 14 000

Linjekostnad/ turer        kr 39 000

Totalt                             kr 120 000

I linjekostnadene er det lagt inn et risikopåslag pga usikkerhet rundt endringer i valutakurser og andre uforutsette kostnader.

Felleskostnader dekker kopiering, databruk, bruk av vaskemaskin/ tørketrommel, materiell til fellesfag og valgfag, div transport til aktiviteter mm.

Stipend og lån:

Du kan søke om støtte fra Lånekassen for å gå på folkehøgskole. Du kan sende søknad så snart du har fått bekreftet plass på skolen.

For mer informasjon gå til lånekassens nettsider.

En del kommuner og fylker har egne stipendordninger.

Funksjonshemmede elever kan på visse vilkår søke om å få dekket sine utgifter som attføring. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for nærmere informasjon.

Du må være fylt 18 år innen årsskiftet i skoleåret.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0