KURS

I tillegg til helårs- og halvårskurs, arrangerer Folkehøgskolen Nord-Norge ulike «kurs». Disse kursene har ulike tema og varighet; et kurs kan vare noen få dager eller uker, eller det kan være lagt opp til en fast dag i uka over et lengre tidsrom.

Kursene er åpne for alle interesserte og vil bli annonsert i god tid før oppstart. Her ser du våre aktuelle kurs:

Kurs i 2020

Helse

Tid og sted

Fra 8. januar til 2. april på Frivillighetssentralen, Evenskjer. Kurset gjennomføres på torsdager i samarbeid med Skånland metodistmenighet, dr. Odd Karstein Olsen og Frivillighetssentralen.

Kurset har disse målene

1. Å lære om de åtte helsenøklene Sunt kosthold, Mosjon, Vann, Sollys, Rusfrihet, Frisk luft, Hvile og Tillit. 

2. Å skape et miljø hvor deltakerne, så forskjellige som de er, får drøfte og endre vaner knyttet til helsenøklene. 

Informasjon

Kontakt Ommund Rolfsen, e-post omro@fhsnordnorge.no  mobil 48 99 44 19

Lærer

Ommund Rolfsen

Påmelding

Påmelding via skjema nederst på denne siden

Veileder i Naturlig menighetsutvikling (NaMu)

Tid og sted

Digitalt kurs 10.-11. juni

Kurset har dette målet  

Å  gi deltakerne videregående kunnskap og ferdigheter de endringsprosesser som menigheten  gjennomgår, særlig i individuelle og felles trosliv. 

Informasjon

Kontakt Ommund Rolfsen, epost: omro@fhsnordnorge.no, mobil 48 99 44 19

Lærere

Kjetil Sigerseth og Ommund Rolfsen.

Påmelding

Påmelding via skjema nederst på denne siden eller til post@namunorge.no

Leder i Naturlig menighetsutvikling (NaMu) AVLYST

Dette kurset er dessverre AVLYST p.g.a. Coronasituasjonen

 

Tid og sted

8.-9. juni på Frelsesarmeens kurssenter på Jeløy, Moss

Kurset har disse målene  

gi grunnleggende forståelse for endringsledelse og utviklingsarbeid i kirken knyttet til prinsippene og redskapene i NaMu,

gi den enkelte praktisk hjelp til å anvende ny kunnskap inn i egen arbeidssituasjon (enten du er leder eller har tilsynsansvar).

Informasjon

Kontakt Ommund Rolfsen, epost: omro@fhsnordnorge.no, mobil 48 99 44 19

Lærere

Kjetil Sigerseth og Ommund Rolfsen. Kurset er i samarbeid med NaMu Norge.

Påmelding

Påmelding via skjema nederst på denne siden eller til post@namunorge.no

Smågrupper

Tid og sted

16.-18. september, Frelsesarmeen, Østre Strandgt. 11, Kristiansand

Kurset har disse målene  

Gi grunnleggende motivasjon for livsnære grupper i menigheten

Gi grunnleggende informasjon om hva en livsnær gruppe er

Praktisere livsnære grupper

Trene ledere for livsnære grupper

Informasjon

Kontakt Ommund Rolfsen, epost: omro@fhsnordnorge.no, mobil 48 99 44 19

Lærer

Ommund Rolfsen

Påmelding

Påmelding via skjema nederst på denne siden

Tidligere kurs

Vem har tänt den stjärnan?

Kurset har disse målene:

 1. Å styrke den tilliten hver deltaker har til egen stemme og sangferdighet.
 2. Å styrke den enkelte sangers evne til å formidle tekst og toner.
 3. Å la deltakerne møte forskjellige julesanger, kjente og ukjente, gamle og nye.
 4. Å gi deltakerne opplevelsen av å synge sammen med orkester.

Sted:

Folkehøgskolen Nord-Norge kapellet, Evenskjer

Kursdato:

22. august- 28. november

Lærer:

Ommund Rolfsen

Informasjon:

Kontakt Ommund Rolfsen, e-post ommund@k-vekst.no mobil 48 99 44 19

 

Påmelding:

Påmelding via skjema nederst på denne siden.

Smågrupper

Kurset har disse målene:

 1. Gi grunnleggende motivasjon for livsnære grupper i menigheten
 2. Gi grunnleggende informasjon om hva en livsnær gruppe er
 3. Praktisere livsnære grupper
 4. Trene ledere for livsnære grupper

Sted:

Frelsesarmeen, Strømgaten 16, 5008 Bergen

Kursdato:

16.-18. mars

Lærer:

Ommund Rolfsen, Folkehøgskolen Nord-Norge

Informasjon:

Kontakt Ommund Rolfsen, e-post omro@fhsnordnorge.no mobil 48 99 44 19

 

Påmelding:

Påmelding via skjema nederst på denne siden.

Bare Dagsvik

Kurset har disse målene:

 1. å bli kjent med og glad i litt av Arne Dagsviks arrangementer og komposisjoner
 2. å styrke sangernes evne og mot til å formidle tekst og melodi
 3. å avslutte kurset med en konsert i Skånland kirke og på ungdomshuset på Evenskjer

Sted:

Folkehøgskolen Nord-Norge kapellet, Evenskjer

Kursdato:

10. januar – 10. april

Lærer:

Ommund Rolfsen, Folkehøgskolen Nord-Norge

Informasjon:

Kontakt Ommund Rolfsen, e-post omro@fhsnordnorge.no mobil 48 99 44 19

 

Påmelding:

Påmelding via skjema nederst på denne siden.

JULEMARATON

Kurset har disse målene:

 1. å lære alle advent- og julesalmene i Norsk salmebok.
 2. å oppmuntre folk flest til å synge selv framfor å lytte til profesjonelle artister.
 3. sammen med andre kor og solister å lede felles sang av salmene i tre kirker.

Sted:

Folkehøgskolen Nord-Norge kapellet, Evenskjer

Kursdato:

1. november- 10. desember

Lærer:

Ommund Rolfsen, Folkehøgskolen Nord-Norge

Informasjon:

Kontakt Ommund Rolfsen, e-post omro@fhsnordnorge.no mobil 48 99 44 19

 

Påmelding:

Påmelding via skjema nederst på denne siden.

Generasjoner med kor

Kurset har disse målene:

 • Å lære og å framføre nye og gamle sanger om barn, ungdom, voksne og gamle og om samspillet mellom generasjonene.
 • Å styrke den enkelte kursdeltakers sangferdighet, formidlingsevne og formidlingsglede.
 • Å motivere og utruste deltakerne til å synge alene og i mindre grupper.

Sted:

Folkehøgskolen Nord-Norge kapellet, Evenskjer

Kursdato:

23. august – 25. oktober

Lærer:

Ommund Rolfsen, Folkehøgskolen Nord-Norge

Informasjon:

Kontakt Ommund Rolfsen, e-post omro@fhsnordnorge.no mobil 48 99 44 19

 

Påmelding:

Påmelding via skjema nederst på denne siden.

Trosspråk

Kurset har dette målet:

Kurset skal motivere og støtte hver deltaker i å oppdage og bruke sitt eget trosspråk. Det skal motivere og støtte deltakeren i å forstå og godta andre troende trosspråk. Kurset skal også hjelpe menigheten til å oppdage hvilken plass de ulike trosspråk har i gudstjenesten.

Sted:

Vegårshei.

Kursdato:

Annen hver onsdag fra 20. september til 15. november.

Lærere:

Ommund Rolfsen, Folkehøgskolen Nord-Norge og Svein Flaten, Guds Menighet

Informasjon:

Kurset arrangeres i samarbeid med NaMu Norge og Guds Menighet. Kontakt Ommund Rolfsen, e-post omro@fhsnordnorge.no mobil 48 99 44 19

Påmelding:

Påmelding via skjema nederst på denne siden eller til post@gudsmenighet.no.

Spenningsfeltet mellom menighet, veileder og Naturlig menighetsutvikling (NaMu)

Kurset har disse målene:

 • Bidra til deltakernes refleksjon og erfaringsutveksling omkring forskjellige menighetskulturer og egen rolle som NaMu-veiledere,
 • Øke deltakernes praktiske kompetanse som NaMu-veiledere i møte med menighetene.

Sted:

Holtekilen Folkehøgskole, Stabekk

Kursdato:

15.‐16. juni

Lærere:

Kjetil Sigerseth og Ommund Rolfsen, Folkehøgskolen Nord-Norge

Informasjon:

Kontakt Ommund Rolfsen, e-post omro@fhsnordnorge.no mobil 48 99 44 19 eller Kjetil Sigerseth, e-post kjetil.sigerseth@namunorge.no

Pris:

1000 kr for kost og losji

Påmelding:

Påmelding via skjema nederst på denne siden eller til kjetil.sigerseth@namunorge.no

Trosspråk

Kurset har dette målet:

Kurset vil gjøre deg bevisst på når du har best kontakt med Gud: Er det når du er ute i naturen eller når du hengir deg i lovsang eller når du leser Guds ord eller formidler Guds kjærlighet til andre eller når du møter Gud i den ordløse stillheten eller når du tar imot nattverden eller….?

Sted:

Knarvik kirke, Kvernhushaugane 19, 5914 Isdalstø

Kursdato:

10.-11. mars

Lærere:

Kjetil Sigerseth og Ommund Rolfsen

Informasjon:

Kurset arrangeres i samarbeid med NaMu Norge og Meland menighet.

Påmelding:

Påmelding via skjema nederst på denne siden.

Spelemann på taket

Kursdato:

Hver onsdag fra 11. januar kl 1900-2130 med avslutning 29. mars

Kurset har disse målene:

1) å styrke sangernes formidlingsevne ved å synge uten noter

2) å framføre deler av et musikkverk (en helhet)

3) å styrke sangernes evne til også å være skuespillere

 

Sted:

Kapellet, Folkehøgskolen Nord-Norge 

 

Informasjon:

Kontakt Ommund Rolfsen, epost: ommund@k-vekst.no, mobil: 489 94 419

Lærer:

Ommund Rolfsen

Påmelding:

Påmelding via skjema nederst på denne siden.

Sanger til fest og protest

Tittel: Sanger til fest og protest
Kursdato:
Hver onsdag fra 24. august kl 1900-2130 med avslutning 12. oktober
Kurset har disse målene:
1) å lære kirkelige korsanger og solidaritetssanger/protestsanger
2) å styrke sangernes formidlingsevne ved å synge uten noter
Sted:
Kapellet, Folkehøgskolen Nord-Norge 
Informasjon:
Kontakt Ommund Rolfsen, epost: ommund@k-vekst.no, eller telefon: 489 94 419
Lærer:
Ommund Rolfsen
Påmelding:
Påmelding via skjema nederst på denne siden.

Veileder i Naturlig menighetsutvikling (NaMu)

Tid og sted
13.‐16. juni, Folkehøgskolen Nord‐Norge

Kurset har dette målet
å gi deltakerne kunnskap og ferdigheter i Naturlig menighetsutvikling, (NaMu), særlig om
veilederens rolle når en menighet gjennomfører en syklus for Naturlig menighetsutvikling.

Informasjon
Kontakt Ommund Rolfsen, epost: ommund@k‐vekst.no, mobil 48 99 44 19

Lærere
Kjetil Sigerseth og Ommund Rolfsen

Påmelding
Påmelding via skjema nederst på denne siden eller til post@namunorge.no

Videre med Naturlig menighetsutvikling (NaMu)

Tid og sted
15.‐16. juni, Folkehøgskolen Nord‐Norge

Kurset har disse målene
å stimulere deltakernes refleksjon omkring problemstillinger som veiledere møter i
menighetene og å styrke deltakernes lederskap og bruk av vekstkreftene.

Informasjon
Kontakt Ommund Rolfsen, epost: ommund@k‐vekst.no, mobil 48 99 44 19

Lærere
Kjetil Sigerseth og Ommund Rolfsen

Påmelding
Påmelding via skjema nederst på denne siden eller til post@namunorge.no

Vinterretreat

Kursdato:

Du kan komme torsdag 18. eller fredag 19. februar. Retreaten avsluttes søndag 21. februar.

Kurset har disse målene:

Retreatens hensikt er å søke Gud og et dypere personlig fellesskap med ham. Derfor er stillhet viktig. På en retreat er det tider for stillhet som gjør det lettere å lytte til Gud.

For å oppnå en slik stillhet trekker man seg for ei helg bort fra hverdagens impulser, krav og gjøremål for å møte retreatens ro og rytme med bønn, Jesusmeditasjon og gudstjeneste. Vinterrretreaten gir god anledning til å gå på ski for dem som ønsker det.

Retreaten arrangeres i samarbeid med Åndreasstiftelsen, Retreat i nord.

Sted: Kurssenteret Folkehøgskolen Nord-Norge

Informasjon:

Kontakt Ommund Rolfsen, epost: ommund@k-vekst.no, eller telefon: 489 94 419

Lærer:

Ommund Rolfsen

Påmelding:

Påmelding via skjema nederst på denne siden.

Induktivt bibelstudium

Kursdato:

Hver tirsdag fra 12. januar til 8. mars kl 1930-2200

Kurset har disse målene:

1) Å lære deltakerne induktiv metode for bibellesning. Deltakerne skal lese Efeserbrevet, prøve å få grep på helheten i brevet og la hele teksten tale før de tolker og anvender brevet.

2) Å skape et tverrkulturelt møtested der Bibelen leses på flere morsmål og personlig bibellesning stimuleres

Sted: Elvehøy hos Ommund Rolfsen

Informasjon:

Kontakt Ommund Rolfsen, epost: ommund@k-vekst.no, eller telefon: 489 94 419

Lærer:

Ommund Rolfsen

Påmelding:

Påmelding via skjema nederst på denne siden.

Måltid og sang

Kursdato:

Hver onsdag fra 13. januar kl 1900-2130 med avslutning lørdag 2. april

Kurset har disse målene:

1) å styrke sangernes formidlingsevne ved å synge uten noter,

2) å våge mer ved å synge i mindre grupper,

3) å styrke forholdet mellom fastboende og flyktninger i Skånland ved å avslutte kurset med et internasjonalt måltid.

Sted: Kapellet, Folkehøgskolen Nord-Norge 

Informasjon:

Kontakt Ommund Rolfsen, epost: ommund@k-vekst.no, eller telefon: 489 94 419

Lærer:

Ommund Rolfsen

Påmelding:

Påmelding via skjema nederst på denne siden.

Hverdagsevangelisering for alle

Kursdato:

4. og 5. mars

Kurset har disse målene:

1) å styrke deltakernes evne og villighet til å lytte til folks livshistorie og troshistorie

2) å motivere deltakerne for en misjonal livsstil hvor de deler det kristne livet og budskapet med vennene sine.

Sted: Frimisjonen, Grønnegata 101, 9008 Tromsø

Kurset arrangeres i samarbeid med NaMu Norge

Informasjon:

Kontakt Ommund Rolfsen, epost: ommund@k-vekst.no, eller telefon: 489 94 419

Lærer:

Ommund Rolfsen med flere

Påmelding:

Påmelding via skjema nederst på denne siden.

Hverdagsevangelisering for alle, Drammen

Et kurs om å lytte til Guds invitasjoner og menneskers troshistorier

Kursdato:

13. januar kl. 18.00-21.30 – Baptistkirken, Drammen
10. februar kl. 18.00-21.30 – Metodistkirken, Drammen
6. april kl. 18.00-21.30 – Frelsesarmeen, Drammen

Dagens utfordring

Dette er vår største utfordring i høstarbeidet:
– Jesus sier at høsten er stor, men vi får ikke øye på den.

Gylne øyeblikk
Kurset er ikke for deg som ser etter teknikker eller metoder i evangeli-sering. Kurset har derimot som mål å hjelpe deg til å se litt av det Gud ser, høre litt av det han hører og forsøke å handle når han ber deg om det.

Den vi er – Der vi er
Kurset skal også styrke deltakernes vilje og evne til å lytte til folks livshistorie og troshistorie.

Gerd oppdro i alt seks barn i to krevende ekteskap. Tre barn er døde: to døde i ulykker og én begikk selvmord. Gerds fortelling handler om livets lidelser og om konflikten mellom de vanskelighetene hun har opplevd og hennes tro.

Da jeg spurte Gerd om hva hun forbandt med uttrykket ”barnetro”, sa hun at ”det betyr at vi har en Gud og sånn. Den troen, den har jeg”. Gerds fortelling dreier seg om hvordan hun har holdt fast i en tro på ”Gud og sånn”. Hun beskriver en personlig, mannlig Gud. Hennes følelser mot ham er ambivalente. På den ene siden sier hun ”En kan lure mange ganger på hvorfor han (Gud) lager så mye problemer for en, jeg tror ikke han har vært så snill mot oss”. På den annen side forteller hun i detalj om drømmer hvor Gud kom til henne. Disse drømmene forteller om lys og viser at hun også har et positivt syn på Gud. Hun har imidlertid mange ubesvarte spørsmål: ”Hvor er han? Og hva er Gud?”

Informasjon:

Kontakt Ommund Rolfsen, epost: ommund@k-vekst.no, eller telefon: 489 94 419

Pris/kursholdere/påmelding:

Se brosjyre for kursholdere, pris og annen nyttig informasjon

Når kirke og sosiologi danser

Kursdato:

14. mars – 16. mars, Evenskjer

Tema 1
: Religiøs endring i Norge
Hvilke trender gjør seg gjeldende i dagens religiøse liv? Hvilke
samfunnsendringer ligger bak? Om sekularisering, sakralisering
(religion på nye områder), større religiøst mangfold, samt
estetisering (vektforskyvning fra det dogmatiske til opplevelser).

Tema 2:
Endringer i organisert religiøst liv
Religiøse organisasjoner og trossamfunn endrer seg. Om
endringer i forholdet mellom religion og stat. Skjer det en
politisering av religionen? Blir det religiøse landskap mer
polarisert? Om religiøs individualisering, og hvordan den virker
inn på organisert religion. Bildet av religion i mediene.

Tema 3:
Religion i ulike sosiale sammenhenger
Hvilke variasjoner finner vi i dagens religiøse liv i Norge? Hvordan
varierer det religiøse liv med kjønn, sosial klasse, etnisitet og
region? Er det forskjell på religion i by og land? Er slike forskjeller
stabile, eller endrer de seg over tid?

Tema 4:
Religiøse trender blant barn og unge
Noen forskere legger vekt på at de unge lever opp til foreldrenes
livsstil og forventninger, andre at den nye generasjonen av barn
og unge blir helt annerledes, blant annet på grunn av en ny
mediesituasjon. Hvordan er det med kontinuitet og endring i det
religiøse ned gjennom generasjonene, og særlig blant barn og
unge?

Informasjon:

Kontakt Ommund Rolfsen, epost: ommund@k-vekst.no, eller telefon: 489 94 419

Påmelding til Folkehøgskolen Nord‐Norge innen tirsdag 23. februar.

Pris/kursholdere:

Se brosjyre for kursholdere, pris og annen nyttig informasjon

Påmelding kurs

Merk med hvilket kurs du ønsker melde deg på

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0