Internat

Internatlivet og fellesskap er kanskje noe av det viktigste du opplever i løpet av et år på folkehøgskole

Folkehøgskolen Nord-Norges internatbygg utgjør sammen med undervisningsbygget, et tun. Det er tre internatbygg som alle har navn etter kjente fjell i Nord-Norge. På hver etasje er det toaletter, dusjer og vaskerom. På den største internatblokka deler etasjene på ett felles vaskerom i kjelleren. Hver etasje har også en egen stue med tekjøkken.

De aller fleste rommene er dobbeltrom. Du må selv ha med sengetøyskift og håndklær. Dersom du vil pynte og lage det litt personlig på rommet ditt, noe vi anbefaler, kan du ha med deg bilder til å henge på veggen, ei fillerye til å legge på gulvet, ekstra puter, et pledd og lignende.

En gang i uka er det husmøter/levegrupper hvor elevene og lærer på hver etasje tar opp temaer som gjelder bofellesskapet – enten det er praktiske eller mellommenneskelige spørsmål. Bofellesskap gjør at elevene blir godt kjent med hverandre, men krever også at alle viser hensyn og forståelse for hverandre – for eksempel ved at alle tar del i vask av fellesarealer, samarbeider om bruk av vaskemaskiner osv.

Internatlivet og fellesskapet med andre er kanskje noe av det viktigste du opplever i løpet av et år på folkehøgskole. Det kan oppleves både krevende og morsomt – og det vil være en unik arena for vennskap og det å bli bedre kjent med seg sjøl.  Vil du være sosial går du ut på stua på elevinternatene eller til skolebyggets fellesarealer – ønsker du å være litt for deg sjøl har du rommet ditt å trekke deg tilbake til.