Priser

Undervisningen er gratis. Det du betaler for er rom og mat, materiell og studieturer. Du får dekket mye av folkehøgskoleåret gjennom stipend fra Lånekassen. I tillegg kan du ta opp studielån

Hva koster et år?

Kostnader

Innmeldingspenger        kr 2 000

Oppholdspenger           kr 65 000

Felleskostnad                kr 14 000

Linjekostnad/ turer        kr 39 000 – 44 000 (avhengig av linje)

Totalt                             kr 120 000 – 125 000

I linjekostnadene er det lagt inne et risikopåslag pga usikkerhet rundt endringer i valutakurser og andre uforutsette kostnader.

Felleskostnader dekker kopiering, internett, bruk av vaskemaskin/ tørketrommel, materiell til fellesfag og valgfag, div transport til aktiviteter mm.

Stipend og lån:

Du kan søke om støtte fra Lånekassen for å gå på folkehøgskole. Du kan sende søknad så snart du har fått bekreftet plass på skolen.

For mer informasjon gå til lånekassens nettsider.

En del kommuner og fylker har egne stipendordninger.

Funksjonshemmede elever kan på visse vilkår søke om å få dekket sine utgifter som attføring. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for nærmere informasjon.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0