Undervisningstilbudet

Undervisningstilbudet er en helhet der kunnskap og faglig kvalitet skal gå hånd i hånd med læring gjennom dialog, sosiale aktiviteter og opplevelser og frihet fra eksamenspress

Linjefag

Skoleåret 2019-2020 tilbyr Folkehøgskolen Nord-Norge åtte forskjellige linjer. På alle linjer er det lagt inn en stor utenlandsreise. Her står opplevelsene i kø. Like viktig som gode opplevelser er muligheten til innlevelse, dvs å komme helt nær sine medelever, lærere og andre, og kjenne livet deres på pulsen. Slik utfordres vi selv, på våre holdninger og verdier. Vi blir kjent med oss selv, kanskje på en ny måte. Selv om alle linjene er forskjellige, er det du som elev og den personlige utviklingen din som står i fokus. Vanligvis er det linjefag tre hele dager i uka – med mindre det er prosjekt eller andre alternative opplegg på skolen. Linjelærer fungerer også som veileder for elevene på linja som han eller hun har ansvaret for. I løpet av skoleåret skal alle elever ha minimum tre personlige veiledningssamtaler.

 

Fellesfag og lørdagsseminar

I fellesfagene og på lørdagsseminarene møtes elevene på tvers av de ulike linjene.
Det er stor variasjon i tema som tas opp her – men ofte har de tilknytning til skolens profil som for eksempel samfunnet i nord, urfolk, mangfold, inkludering, det kreative menneske. Kan skolen være med å tenne en interesse eller gi påfyll – til samfunnsengasjement og diskusjoner om verdier og det å være menneske, har det skjedd noe viktig. Det er avgjørende at du selv er aktiv og lar din stemme høres – enten ved å si fra om din mening eller om din usikkerhet og undring. Da får du mye ut av undervisninga og du bidrar til at det skjer en prosess også i gruppa.

Valgfag

En fast dag i uka er det valgfag. Her kan du velge mellom ulike aktiviteter, alt etter hva skolen og dens lærere til enhver tid kan tilby. Tilbudet strekker seg fra nordnorske naturopplevelser, alpint, matlaging på bål, ballspill og brettspill til nord-norsk litteratur.

Morgensamling

 

Hver dag starter med en 15 minutters fellessamling. Her gis informasjon om dagens og ukas tema og aktiviteter, og personalet, stipendiater og elever som ønsker det, deler på å ha et ord for dagen.

 

Programkvelder

På lørdagskveldene samles elever, stipendiater og ansatte til programkvelder. Som regel er det elevene selv – de som bor sammen på en etasje eller de som går sammen på ei linje – som har ansvar for innholdet for kvelden. Det er mange muligheter å utfolde seg på. Det kan være en sketsj eller musikkinnslag på scenen, organisering av aktiviteter i gymsalen, samling rundt bålet i lavvoen eller ved bålplassen – det er opp til elevenes fantasi og initiativ. Programkveldene er populære innslag i skoleuka – det handler om å ta sjansen og by på seg selv – og noen ganger om å tørre å dumme seg litt ut!

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0